Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Fanfold kraft kagyz ýasaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Elektron söwda / lampalar / elektronika / senagat bölekleri / lukmançylyk enjamlary / awtoulag bölekleri / çeper eserler / logistika.Daşky gurşawy goramak

GirişofFanfold kraft kagyz ýasaýjy maşyn

Iň häzirki zaman fan kagyz kagyzlarymyz ýokary hilli boşluk doldurma gaplamalaryny öndürmäge ukyply.Kagyzdan ýasalan bu paketler, ýük daşamak kartonyndaky goşmaça ýerleri doldurmak we üstaşyr wagtynda önümi goramak üçin amatlydyr.Kartonyň içinde zatlaryň üýtgemeginiň öňüni almak bilen, boş doldurýan çözgütlerimiz, ýük daşamak wagtynda zeper ýetmek mümkinçiligini azaldar.Kagyz esasly doldurgyç materiallarymyz, zarba siňdirmekde we duýgur önümleri goramakda ýokary derejede täsir edýär, şol bir wagtyň özünde plastik gaplamalar bilen deňeşdirilende ekologiýa taýdan arassa we durnuklydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Maşyn Giriş

“Fanfold” kraft kagyz ýasaýjy maşynyň beýany

Performanceokary öndürijilikli fanfold kagyz bukjalarymyz, dürli kagyz boşluk doldurgyçlaryny ýerleşdirmek üçin köp maksatly fanfold kagyz gaplamasyny netijeli öwürýär.Designedörite işlenip düzülen kagyz paketleri aňsat saklamagy we işlemegi üpjün edýär we gaplamak amallarynyň netijeliligini ýokarlandyryp, iň az ýüklemek wagtyny talap edýär.“Ranpak”, “Storopack” we “Sealed Air” ýaly öňdebaryjy markalara laýyk gelýän kagyz esasly doldurma materiallarymyz, akylly boşluk doldurma maşynlary bilen gapdal we ýokarky doldurma amallary üçin amatlydyr.Önümleriňizi goramak we ýük daşamak wagtynda zeper ýetmek howpuny azaltmak üçin ekologiýa taýdan arassa we dowamly boşluk doldurma çözgütlerimizi saýlaň.

jikme-jiklikler 1
Jikme-jiklikler 2
jikme-jiklikler 3
jikme-jiklikler 4

Önümiň spesifikasiýasy

1. Iň giňligi 500mm.

2. Iň ýokary diametri 1000mm.

3. Ulanylýan kagyz agramy 40g / ㎡-150g / ㎡.

4. Tizlik aralygy 5m / min bilen 200m / min arasynda.

5. Uzynlygy 8 dýuýmdan 15 dýuýma çenli, 11 dýuým adaty uzynlykdyr.

6. 220V / 50HZ / 2.2KW elektrik üpjünçiligi gerek.

7. Bütin enjamyň ululygy 2700mm (esasy maşyn) we kagyz 750mm.

8. Motor Hytaýyň markasy.

9. Wyklýuçatel Siemens-den.

10. Bütin maşynyň agramy 2000KG töweregi.

11. Enjamyň diametri 76mm (3 dýuým) kagyz turbasy ulanylýar.

Zawodymyz

“Bubble Rollers”, “Paper Bubble Rollers”, “Air Pillow Rollers”, “Honeycomb Paper Pad Mailers” we “Z-Fold Fanfold Paper Machines” ýaly birnäçe innowasion maşynlary hödürleýän gorag gaplaýyş öwrüji liniýalaryny öndüriji.Bu ugurdaky tejribämiz, köp sanly müşderiniň isleglerini kanagatlandyryp bilýän bu pudakda öňdebaryjy öndürijilerden birine öwrüldi.

Zawod

Şahadatnamalar

şahadatnamalary

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň