Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    kompaniýa-img

“Everspring Technology Co., Ltd.”, dünýädäki müşderilere gorag gaplaýyş enjamlarynda we ekologiýa taýdan arassa materiallarda bir gezeklik çözgütleri hödürlemäge gönükdirilen daşky gurşawy goraýan gorag gaplaýyş enjamlaryny ösdürmäge we öndürmäge borçlanýar.

HABARLAR

Täzelenýän gaplama

Hemmeler nebithimiýa plastmassasyna gyzyklanmaýarlar.Hapalanmak we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly aladalar, şeýle hem Ukrainadaky çaknyşyklar sebäpli güýçlenýän nebit we gaz üpjünçiligi bilen baglanyşykly geosyýasy näbellilikler adamlary kagyzdan we bioplastikadan ýasalan gaplamalara iterýär."Polimer öndürmek üçin iýmit bolup hyzmat edýän nebit we tebigy gazdaky bahalaryň üýtgemegi, kompaniýalary kagyz ýaly täzelenip bilýän çeşmelerden öndürilen bio-plastmassa we gaplama çözgütlerini öwrenmäge itergi berip biler" -diýdi Akhil Eşwar Aýýar.

Durnukly gaplamany nädip saýlamaly?
Sarp edijiler durnuklylygy isleýärler, ýöne azaşmak islemeýärler.“Innova Market Insights” 2018-nji ýyldan bäri “uglerod aýak yzy”, “gaplamanyň azalmagy” we “plastmassa” ýaly daşky gurşaw talaplarynyň ...
Plastiki gaplamanyň geljegi barmy?
Golaýda “Innova Market Insights” 2023-nji ýyldaky esasy gaplama tendensiýalaryny ýüze çykardy we “plastik aýlaw” öňdeligi eýeledi.Plastmassa garşy duýga we galyndylary dolandyrmagyň has berk düzgünlerine, plastmassa gaplama ...