Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Durnukly gaplamany nädip saýlamaly?

  Durnukly gaplamany nädip saýlamaly?

  Sarp edijiler durnuklylygy isleýärler, ýöne azaşmak islemeýärler.“Innova Market Insights” 2018-nji ýyldan bäri azyk we içgi gaplamalarynda “uglerod aýak yzy”, “gaplamanyň azalmagy” we “plastmassa” ýaly daşky gurşaw talaplarynyň iki esse ýokarlandygyny (92% ...
  Koprak oka
 • Plastiki gaplamanyň geljegi barmy?

  Plastiki gaplamanyň geljegi barmy?

  Golaýda “Innova Market Insights” 2023-nji ýyldaky esasy gaplama tendensiýalaryny ýüze çykardy we “plastik aýlaw” öňdeligi eýeledi.Plastmassa garşy duýga we galyndylary dolandyrmagyň has berk düzgünlerine garamazdan, plastiki gaplama sarp edilişi ösmegini dowam etdirer.Köp öňe saýlanan ...
  Koprak oka
 • Täzelenýän gaplama

  Täzelenýän gaplama

  Hemmeler nebithimiýa plastmassasyna gyzyklanmaýarlar.Hapalanmak we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly aladalar, şeýle hem Ukrainadaky çaknyşyklar sebäpli güýçlenýän nebit we gaz üpjünçiligi bilen baglanyşykly geosyýasy näbellilikler adamlary kagyzdan we bioplastikadan ýasalan gaplamalara iterýär....
  Koprak oka