Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Voidfill kagyz howa ýassygy film ýasaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

EVS-600 awtomatiki kagyz howa ýassyk ýassygy rulon öndürýän maşynyň esasy tehniki parametrleri:

 

 1. Ulanylýan material PE pes basyşly material PE ýokary basyşly material
 2. Zyňyndy giňligi ≤ 600mm, açylmadyk diametri ≤ 800mm
 3. Torba ýasamak tizligi 150-170 / min
 4. Mehaniki tizlik 190 / min
 5. Torba ýasaýjy ini ≤ 600mm sumkanyň uzynlygy 600mm
 6. Zyňyndy gazy giňeltmek şahasy: 3 dýuým
 7. Awtomatiki sargy: 2 dýuým
 8. Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi: 22v-380v, 50Hz
 9. Jemi kuwwaty: 12.5KW
 10. Mehaniki agramy: 3.2T
 11. Enjamlaryň reňki: ak we ýaşyl
 12. Mehaniki ululygy: 6660mm * 2480mm * 1650mm

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Maşyn Giriş

Kagyz howa boşluk doldurgyç ýassygy maşynyna giriş
Kagyz howa inflýasiýa ýassygy ýasaýjy maşyn, Kagyz howa ýassygy sumka ýasaýjy maşyn, Biodegradable kagyz howa ýassyk ýassygy.

Kagyz howa ýassygy boş doldurgyç ýasaýjy maşyn, gaplaýyş biodegrasiýa edilip bilinýän ýassyk rulonlary ýasaýjy maşyn, Howa ýassygy örtük rulon ýasaýjy maşyn doly awtomatiki halta ýasamakdyr.Bu material bukulmakdan, ýyladyşdan we kesmekden.Enjam, herekete gözegçilik etmek tehnologiýasyny kabul edýär, islemezden kesmek görnüşine çenli, kompýuter tarapyndan dolandyrylýar, öndürilen halta tekiz we owadan, berk we ygtybarly, işe düşünmek aňsat.Möhürli plastmassa howa boşluk doldurma ippingük daşaýan haltalar ýasaýjy maşyn, Howa ýassygy film rulonlary öndürýän maşyn ýerlikli we ykjam mehaniki gurluşa, pes işleýän ses, mikrokompýuter dolandyryşy, LCD displeý, hytaý-iňlis amal görkezmeleri bar.Köpürjik haltalary ýa-da kagyz köpürjikli örtük öndürmek üçin iň amatly enjam.

Esasy aýratynlyklary

1, Kagyz howa ýassygy gaplaýyş sumkasy ýasaýjy maşyn, ýönekeý çyzykly görnüşli gurluşy, gurmak we işlemek aňsat.

2, “Sealed Air Void Fill” film rulonlary pnewmatiki bölekler, elektrik ulgamy we iş bölekleri ýaly ösen marka komponentlerini kabul edýär.Beýleki ähli maşyn bölekleri, tutuş maşyny beýlekilerden has durnuklaşdyrýan Hytaýyň iň oňat maşyn üpjün ediji zynjyr meýdanyndan satyn alynýar.Müşderilerimizden satuwdan soň nol diýen ýaly.

3, paperokary awtomatlaşdyryş we intellektual usulda işleýän kagyz howasy Boş doldurgyçdan goramak enjamy.Biz Hytaýda Awtomatiki yza gaýtarmak bilen enjamyň özboluşly üpjün edijisidiris.

4, Kagyz boşlukdan doldurmak Gorag gaplaýyş materiallary öndürýän maşyn, islemezden başlap kesiş görnüşine çenli ösen hereket dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär, kompýuter tarapyndan dolandyrylýar

5, Kagyz gaplaýyş howa ýassygy Pillow Film roll ýasaýjy maşyn, PLC we Inverter tarapyndan dolandyrylýan howa Bubble Roll ýasaýjy maşyn.Dolandyryş paneli bilen aňsat işlemek.

6, Elektron gözler bilen yzarlanylýan, parametrleri düzmek effekti, tekiz we takyk.

Maşyn
Haryt
Üstünlik 1
Üstünlik 2
Üstünlik 3
Üstünlik 4

Programma we degişli zatlar

Arza
Degişli zatlar 1
Degişli zatlar 2

Zawodymyz

Zawod

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň